Články o Group Office

Instalace Group Office na Debian 7 (Wheezy)

pátek 17. ledna 2014,

V následujícím článku si popíšeme instalaci Group Office (CRM a online nástroji pro spolupráci) na OS Debian 7 (Wheezy).

Popis jednotlivých verzí, které Group Office nabízí, jsme si rozebrali v článku Základní informace o produktu. Jak profesionální tak i open source verze vychází z balíku groupoffice-com, tedy pro obě dvě verze je začátek stejný.

Nejjednodušší cestou pro správu Group Office je využití repozitáře, ze kterého pomocí standardních aktualizací získáváme vždy aktuální verzi. Nejprve si tedy editujeme /etc/apt/source.list a přidáme do něj následující řádek:

deb http://repos.groupoffice.eu/ fivezero main

Poznámka: Fivezero bude v brzké době nahrazeno verzí fiveone.

Vzhledem k tomu že se nejedná o oficiální repozitář debianu, je potřeba balík autorizovat pomocí importu veřejného klíče:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:11371 --recv-keys 01F1AE44
gpg --export --armor 01F1AE44 | sudo apt-key add -

Následně zavoláme update, čímž dojde k načtění i nově přidaného repozitíře, a pomocí příkazu upgrade případně zaktualizujeme celý systém:

apt-get update apt-get upgrade

Dalším krokem je samotná instalace Group Office. Díky balíčkovacímu systému budou nainstalovány všechny závislosti, založena databáze apod.

apt-get install groupoffice-com

Po projití všech kroků dojde k instalaci Group Office na adresu:

http://<server>/groupoffice/

Pokud chcete provozovat Group Office na jiné adrese či doméně, doporučuji odstranit výchozí virtual  /etc/apache2/sites-enabled/000-default a vytvořit si vlastní, ve kterém si nastavíte ServerName a ServerAlias. DocumentRoot a Directory ponecháme na /usr/share/groupoffice což je výchozí úložiště. Výsledný soubor s virtualhostem může vypadat pak takto:

<VirtualHost *:443>
  ServerName groupoffice.domain.tld
  SSLEngine On
  SSLCertificateFile ssl/groupoffice.crt
  SSLCertificateKeyFile ssl/groupoffice.key

  LogLevel error
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/groupoffice-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/groupoffice-access.log cplus

  DocumentRoot /usr/share/groupoffice

  <Ifmodule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
  </Ifmodule>

  <Directory /usr/share/groupoffice>
    SSLRequireSSL
    AllowOverride All
    Options -Indexes FollowSymLinks
  </Directory>
</VirtualHost>

Přechod na profesiální licenci vyžaduje platnou licenci jako groupoffice-pro-5.0-license.txt, kterou umístíte do adresáře s Group Officem /usr/share/groupoffice. Licence je v základu platná pouze pro jednu doménu, z toho důvodu nelze nad jednou strukturou provozovat více instalací.

S licencí se váže nutnost instalace IonCube, pomocí kterého jsou soubory Group Office šifrovány. Z webu http://www.ioncube.com/loaders.php si vybereme balík pro Vaši distribuci (Linux (x86-64) nebo Linux (x86)) a zkopírujte si lokaci. Následně na terminálu proveďte následující příkazy:

cd /usr/local
wget <adresa zkopírovaná z ioncube>/ioncube_loaders_xxx.tar.gz
tar zxf ioncube_loaders_xxx.tar.gz
rm ioncube_loaders_lin_xxx.tar.gz

Vytvořte soubor /etc/php5/conf.d/ioncube.ini do kterého vložte následující řádek:

zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so

Poznámka: verze 5.4 byla aktuální v době vytváření tohoto manuálu. Nahraďte ji tedy verzí, kterou stahujete z webu ioncube.

Instalaci pak obdobně jako u open source verze zakončíme příkazem:

apt-get install groupoffice-pro

Pokud máme zakoupenou licenci i pro další balíky jako billing či documents, instalujeme je pomocí příkazů:

apt-get install groupoffice-billing

a/nebo

apt-get install groupoffice-documents

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace